Πολιτικές Εταιρίας

Ο στόχος της ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ Α.Ε. είναι να είμαστε ένας εμπορικός, κερδοφόρος οργανισμός προσδοκώντας στην εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες μας, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας και προσπαθώντας συνεχώς να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον, δεσμευόμενοι πάντοτε ως προς την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Για την υλοποίηση του στόχου μας εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.
Η επιτυχία μας να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας θα εκτιμάται τόσο από τη γνώμη του πελάτη όσο και από τη δική μας, ενώ η προσπάθεια για αναπροσαρμογή και βελτίωση της δικής μας απόδοσης για να συνάδει με τις απαιτήσεις του πελάτη θα είναι συνεχής.

Δείτε τις πολιτικές μας:

Ε.ΕΓΧ.02_FSC_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ FSC

Ε.ΕΓΧ.03_FSC_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ΥΑΕ_ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ