Ιστορικό

Η ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ιδρύθηκε το 1994 με τη μορφή της ατομικής εταιρείας, διαδεχόμενη την ΙΩΣΗΦ ΒΑΚOΝΔΙOΣ & ΥΙOΣ (έτος ίδρυσης 1956).

Ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι ιδιοκτήτες, διαπιστώνοντας έγκαιρα τις τάσεις της αγοράς, είχαν στραφεί στις νέες τεχνολογίες στον χώρο των εκτυπώσεων προχωρώντας σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε κτίριο στην βιοτεχνική περιοχή της Ερμούπολης.

Το 1998 η ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο παίρνει μορφή. Ξεκινάει η ανέγερση υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 3.300τ.μ. μέρος της οποίας ολοκληρώνεται το 1999, οπότε γίνεται και η μετεγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας. Παράλληλα, προχωράει με ταχείς ρυθμούς ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας & συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, που, ωστόσο, έχει υπερδιπλασιαστεί.

Η πελατειακή βάση διευρύνεται – τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Oλοένα και περισσότερες Κυκλαδικές επιχειρήσεις αναθέτουν δουλειές στην ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., ενώ σφυρηλατούνται σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους ομίλους & εταιρίες, στους οποίους πλέον η ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. γίνεται μόνιμος προμηθευτής.