Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται το Α και το Ω. Oι καλοφτιαγμένες, επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις και ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα αν δεν αξιοποιούνται από καταρτισμένο, ασφαλές & ικανοποιημένο προσωπικό.

Η ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. έχει θέσει εδώ και χρόνια ως στόχο το παραπάνω τρίπτυχο, υλοποιώντας συνεχώς προγράμματα εκπαίδευσης με ποικίλα θέματα – εξειδικευμένα, αλλά και γενικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, φροντίζει για την πλήρη & συνεχή συμμόρφωση με την νομοθεσία περί υγιεινής & ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, εφαρμόζοντας σύστημα υγείας και ασφαλείας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.

Τέλος, η ΤΥΠOΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., επιδιώκοντας την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, έχει θεσπίσει μια σειρά παροχών (bonus, μεταφορικά μέσα, ιδιωτική ασφάλιση κλπ) πρωτόγνωρες στον εργασιακό χώρο των Κυκλάδων.