Το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ Α.Ε. έναντι του ανταγωνισμού είναι ο εξαιρετικός συνδυασμός μεταξύ τεχνολογίας, επάρκειας εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την εταιρεία εξαιρετικά ευέλικτη, εξαλείφοντας το φαινομενικό μειονέκτημα της έδρας της σε νησί.

Πέρα από τις επιχειρήσεις της Σύρου και των γειτονικών νησιών των Κυκλάδων, οι οποίες αναθέτουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τις εκτυπωτικές εργασίες τους στην ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες της Αθήνας.

Η πελατειακή βάση διευρύνεται – τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Ολοένα και περισσότερες Κυκλαδικές επιχειρήσεις αναθέτουν δουλειές στην ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., ενώ σφυρηλατούνται σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρείες (ΑΡΓΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, PANRAL, ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ) και σημαντικούς ομίλους & εταιρείες (Όμιλος ALPHA BANK, Όμιλος Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, INTERAMERICAN, HELLENIC SEAWAYS, INTERTECH, BLUE STAR FERRIES, ΑΧΑ, GENERALI, LE GRANT, BENVENUTO, L’ARTIGIANO, ΠΙΤΤΑ ΠΑΠΠΟΥ, ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ, κ.α.), στους οποίους, πλέον, γίνεται μόνιμος προμηθευτής.

Ο σωστός προγραμματισμός, η ευελιξία και η αξιοπιστία σε συνδυασμό με την ποιότητα και τη συνέπεια στην παρεχόμενη υπηρεσία έχουν οδηγήσει τις παρακάτω εταιρείες στο να αναθέτουν εξ’ ολοκλήρου ή μεγάλο μέρος των εκτυπωτικών τους αναγκών στην ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.

Typokykladiki Customers 2018

In addition to the above companies, with which we have permanent cooperation, tens of smaller but equally respected companies, trust us.